Audyt

Urządzenia biurowe niejednokrotnie gromadzone są w firmach przez okres wielu lat. Często zdarza się również, że pochodzą one od różnych producentów, co utrudnia obsługę użytkownikom oraz komplikuje zarządzenie nimi z poziomu administratora. Dodatkowo maszyny systematycznie tracą wsparcie techniczne coraz to nowszych komputerowych systemów operacyjnych. Finalnie, urządzenia są kosztotwórcze ze względu na materiały eksploatacyjne dedykowane do małych grup roboczych, częste awarie oraz rozproszone rozmieszczenie w miejscu pracy.

„Czy jest sposób na to, aby uporządkować urządzenia w mojej firmie oraz zmniejszyć koszta z nimi związane?”

Oczywiście, że TAK. Skutecznym i sprawdzonym sposobem jest przeprowadzenie profesjonalnego audytu urządzeń biurowych. Zaufaj nam, przeprowadziliśmy już dziesiątki takich analiz! Każde badanie jest inne, wymaga innych zmiennych, oczekiwania i potrzeby klientów również mogą się różnić. Istnieje jednak ramowy plan działań, według którego optymalizacja kosztów druku musi zostać przeprowadzona.

1. Zebranie informacji odnośnie obecnej sytuacji w formie ankiety / spotkania.

2. Praktyczna część audytu – pozyskanie danych w kwestii pracujących u klienta urządzeń m.in. liczników, okresowych nakładów, rozmieszczenia, stopnia zużycia, kosztów użytkowania, oczekiwanej funkcjonalności.

3. Analiza zdobytych informacji oraz zestawienie ich z obecnymi kosztami.

4. Spersonalizowana oferta – wykazanie korzyści oraz realizację potrzeb klienta.

5. Akceptacja projektu, wdrożenie zmian.

  • ZEBRANIE INFORMACJI
  • POZYSKANIE DANYCH
  • ANALIZA
  • OFERTA
  • WDROŻENIE ZMIAN